κλεψίνη

η
ζωολ. γένος βδελλών τών γλυκών νερών τής Ευρώπης.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αντιδάνεια λ., πρβλ. αγγλ. clepsina < cleps- (πρβλ. θ. κλεψ- τού κλέπτω) + κατάλ. -ina].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.